Wijkverpleging

De wijkverpleegkundige kijkt samen met u naar welke zorg u nodig heeft (verpleging en/of persoonlijke verzorging). Ook stemt de wijkverpleegkundige af met andere hulpverleners, bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker.

Als u een WLZ indicatie heeft voor zorg met verblijf kan Shi-Nani Zorg de overbruggingszorg thuis leveren tot het moment dat u wordt opgenomen.

Wat kost wijkverpleging?

Wijkverpleging wordt vanaf 1 januari 2015 betaald door uw zorgverzekeraar. U bent geen eigen bijdrage verschuldigd en er geldt geen eigen risico voor.

Als u een WLZ indicatie heeft wordt de zorg betaald door het zorgkantoor. U betaalt over de geleverde zorg een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor eventuele aanvullende diensten.