Het bieden van begeleiding bij de laatste levensfase.

Bij palliatieve zorg wordt op basis van een intake gesprek bepaald welke zorgbehoefte u heeft. Dit kan verpleegkundige zorg, persoonlijke verzorging en/of begeleiding zijn voor het regelen van bijvoorbeeld hulpmiddelen.

En wanneer nodig, bieden wij u deze zorg 24 uur per dag.

Zorgverleners van Shi-Nani Zorg zijn bij palliatieve zorg de spil in de zorgverlening en onze zorg is er volledig op gericht om de cliënt de best mogelijke zorg te bieden zodat de cliënt de laatste levensfase respectvol en met de hoogst mogelijke kwaliteit van leven door kan brengen. Hierdoor wordt de familie en eventueel de mantelzorger ontlast van zorgtaken in deze moeilijke periode.

Waar nodig wordt met iedere direct betrokken discipline (*) deze zorg afgestemd.
(*Denk aan: de huisarts, psycholoog, specialist, fysiotherapeut en/of de geestelijke begeleider)