Wijkteams

Het wijkteam van Shi-Nani Zorg bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden en een wijkverpleegkundige. Elk wijkteam kan alle vormen van verpleging en verzorging bieden, dag en nacht. Doordat de teams klein zijn, heeft u te maken met een kleine groep zorgverleners en wordt er een persoonlijke en vertrouwde zorgrelatie met u opgebouwd. Samen met u en uw mantelzorger(s) zorgt het wijkteam ervoor dat u zo goed mogelijk wordt ondersteund in het dagelijks leven. Het wijkteam gaat met u in gesprek over uw wensen, behoeften en mogelijkheden. Het is belangrijk om te bespreken wat u zelf nog kunt en zelf wilt blijven doen, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig blijft en de regie houdt over uw leven. We werken daarbij ook zoveel mogelijk samen met mensen uit uw eigen omgeving: uw familie of uw sociale netwerk. De wijkteams werken ook nauw samen met andere zorgverleners uit de buurt, zoals de huisarts, apotheek, fysiotherapeut en welzijnsorganisaties.

 

De wijkverpleegkundige
De wijkverpleegkundige stelt samen met u vast welke zorg u nodig heeft.
Onze wijkverpleegkundigen kunnen u adviseren, begeleiden, of doorverwijzen als dat voor u de beste zorg of ondersteuning biedt.